Skiffman

I.              PANGUNAHING TUNGKOL   Sa ilalim ng direktang pangangasiwa ng Kapitan, ang Skiffman ay responsable sa pagkumpleto ng mga kinakailangang maniobra upang maging maayos ang …