Applications have closed

I.              PANGUNAHING TUNGKOL

 

Sa ilalim ng direktang pangangasiwa ng Kapitan, ang Asst. Skiffman ay responsable na tulungan ang Skiffman sa pagkumpleto ng mga kinakailangang maniobra upang maiwasan ang net trouble during sa panahon ng net deployment. Inaatasan din siya na magsagawa ng regular na pag-iingat na pagpapanatili ng fishnet.

 

 

II.            DESKRIPSYON NG TRABAHO

 

A.  MGA RESPONSIBILIDAD

 

Inaasahang matugunan ang mga sumusunod na gawain at responsibilidad:

1.       In-charge sa paghagis ng mga lubid sa catcher sa panahon ng zippering.

2.       Tumutulong sa paghugot ng net gamit ang secondary winch.

3.       Tumutulong sa pagsasagawa ng regular preventive maintenance ng Skiff Boat.

4.       Tulungan ang Skiffman sa pagsubaybay at pag-request ng mga gamit sa pangingisda.

 

B.  KEY RESULT AREA at KEY PERFORMANCE INDICATORS

 

KRA
KPI
1.       Huli kada-araw (Catch per day)
·         Makamit ang target na dami ng huli bawat araw
2.       Patuloy na operasyon ng pangingisda
Minimal na pagkagambala (disruption) sa panahon ng pangingisda

III.          KWALIPIKASYON

 

A.      Edukasyon

·         Tapos ng Elementarya (Elementary Graduate)

 

B.      Kailangang License

·         Fisherman’s License (BFAR)

 

C.      Karanasan sa pangingisda (Work Experience)

·         Hindi bababa sa 1 taon ng karanasan sa pangingisda na may pag-ganap sa parehong kakayahan

 

D.      Mga Kakayahan (Skills and Competencies)

·         Mahusay na kasanayan sa pakikipag-usap (good verbal communications skills).

·         Magaling makisama (good interpersonal skills).

·         Responsable at mapamaraan (responsible and resourceful)

·         May karansan sa pag-ayos sa lambat.

 

 

IV.          INTERNAL & EXTERNAL RELATIONSHIP

 

Ang posisyon ay dapat na may direktang pakikipag-ugnayan sa Opisina ng VCC, Human Resources, at Supply Chain Management Office.

 

Tagged as: ,

Job Overview
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Sign in

Sign Up

Forgotten Password

Job Quick Search

Share