Skiffman

I.              PANGUNAHING TUNGKOL   Sa ilalim ng direktang pangangasiwa ng Kapitan, ang Skiffman ay responsable sa pagkumpleto ng mga kinakailangang maniobra upang maging maayos ang …

Net Master

I.              PANGUNAHING TUNGKOL   Sa ilalim ng direktang pangangasiwa ng Vessel Captain, pinangangasiwaan ng Net Master ang buong net management at setting ng net drive …

Oiler

I.              PANGUNAHING TUNGKOL   Sa ilalim ng direktang pangangasiwa ng Chief Engineer, ang Oiler ay tumutulong sa pagpapanatili, pagkukumpuni at pag-aayos ng makinarya ng fishing …

Mate

I.              PANGUNAHING TUNGKOL   Sa ilalim ng direktang pangangasiwa ng Vessel Captain / Sonar Operator, ang Mate ay tumutulong sa pagpaplano at pangangasiwa ng fish …

Chief Engineer

I.              PANGUNAHING TUNGKOL   Sa ilalim ng direktang pangangasiwa ng Vessel Captain / Sonar Operator, responsible ang Chief Engineer sa pangkalahatang pag-aayos at pinapanatili ng …